Børnenes Kunstklub

Børnenes Kunstklub er et sted, hvor alt kan ske! Her får børn i alderen fra 4 til 7 år mulighed for at eksperimentere med og udtrykke sig kreativt gennem nogle af de bedste kunstværker fra ni kunstmuseer i Region Syddanmark og gennem de ting, der sker lige omkring dem - i byen og i naturen. Formålet med klubben er at præsentere børn for kunst og tegning på en utraditionel og udfordrende måde uden at ville gøre dem til kunstnere. Hensigten er at kunne stimulere, inspirere og motivere børnene til at udfolde sig kreativt - det er derfor ikke vigtigt, at lære dem at være stille og andagtsfulde over for kunsten.

Kreativitet og udfordringer

I Børnenes Kunstklub bliver kunsten tilgængelig for børnene der, hvor de er - i hjemmet og i daginstitutionen. Fra hvert af de ni kunstmuseer er der udvalgt otte kunstværker. Med udgangspunkt i de i alt 72 kunstværker er der lavet 72 opgaver, der henvender sig til børn fra 4 til 7 år. Da denne periode er en tid i et barns liv, hvor det udvikler sig hastigt på alle områder, er opgaverne inddelt efter alder, så der tages højde for børnenes motoriske og kreative kunnen. Derfor er der specielle opgaver til de 4-årige, de 4½-årige, de 5-årige osv. Denne aldersinddeling er dog først og fremmest vejledende! Ingen børn udvikler sig i samme tempo. Derfor kan man også frit vælge mellem opgaverne på tværs af aldersinddelingen og finde den opgave, der passer til det pågældende barn.
Det er opgaver, der alle udfordrer og understøtter børnenes naturlige billedsproglige udtryk og motoriske formåen.  Samtidig findes her også 18 opgaver, der handler om at tage ud og tegne - i byen og i naturen. Opgaverne kan findes, downloades og printes her fra hjemmesiden under punkterne ”Opgaver” og "Ta' ud og tegn" til fri fornøjelse i hjem og institution. Skulle man have lyst til at se det originale kunstværk, vil alle kunstværkerne altid være at se på de museer, hvor de hører hjemme. Men museumsbesøget er ingen betingelse for at få det bedste ud af opgaverne!

Barnets udvikling

Her på siden kan man også læse nærmere om børns udvikling fra 4 til 7 år. Hvordan tegner de umiddelbart, hvordan tænker de, og hvad er de i stand til rent motorisk i de forskellige aldre? Men husk at aldersinddelingen også her kun er vejledende! Udvikling er sjældent en lineær proces men en flydende forandring, som er forskellig fra barn til barn. Ved at lade børn lave de forskellige kreative opgaver i Børnenes Kunstklub kan man som forældre, bedsteforældre eller pædagog få et indblik i børnenes kreative og motoriske udvikling. Opgaverne kan med fordel laves gentagne gange, hvorved barnets udvikling også tydeliggøres.

   
         
Børnenes Kunstklub – et samarbejde mellem ni museer i Region Syddanmark