Jens Juel (1745-1802):
“Ung mand i rød kjole”, 1768. Olie på lærred.

Jens Juel var Danmarks officielle hofportrætmaler
i slutningen af 1700-tallet. Hans portrætter indeholdt
gerne livlige farver som for eksempel den klare røde
farve, der også bliver en del af titlen i maleriet ”Ung
mand i rød kjole”. Samtidig viser portrætterne hans
gode evne til næsten virkelighedstro at gengive
forskellige materialer som for eksemple kniplingerne i
den unge
mands krave og ærmer. Den unge mand i rød
kjole er formodentlig grev Heinrich Ludvig Ernst
Schimmelmann, der i 1768 blev sendt ud til Vestindien
for at bestyre sin onkels sukkerplantager. Senere blev
han generalguvernør over de Vestindiske øer.
Print opgave (pdf)


Børnenes Kunstklub – et samarbejde mellem ni museer i Region Syddanmark