Det syv og et halvt årige barn

At gengive virkeligheden
Selvom barnet nu har gjort sig en masse erfaringer med verden og den virkelighed, det skal vokse op i, er det stadig tilbøjeligt til at insistere på sin egen opfattelse af den selv samme verden. I et forsøg fik et antal 7-8 årige til opgave at tegne en kop så nøjagtigt som muligt. Koppen blev stillet foran dem i en sådan vinkel, at hanken ikke var synlig for de tegnende børn. Alligevel tegnede de hanken med. Der er altså næppe grund til bekymring, hvis børn i denne alder ikke tegner genstande ”korrekt”. De er simpelthen mere optagede af deres egen forestilling og viden om, hvordan verden hænger sammen, end af det, de faktisk ser foran dem.

Logikken breder sig
Selvom om børn i denne alder på sin vis insisterer på deres egen logik og forståelse af virkeligheden, så er der dog en begyndende forståelse for den måde verden fungerer på. De fleste børn i denne alder forstår for eksempel godt, at mængden på noget ikke forandrer sig, selvom formen ændres. For eksempel i forbindelse med kortspil vil de begynde at forstå, at to spillere sagtens kan have fået uddelt lige mange kort, selvom de hos den ene ligger i en tæt bunke og hos den anden ligger spredt ud over bordet. Forståelsen af forholdet mellem årsag og virkning bliver også mere udviklet, fordi barnet nu allerede har gjort sig en del erfaringer. Mindre børn er for eksempel tilbøjelige til at tro, at hudafskrabninger smitter. Men det 7-8 årige barn har oftest gjort sig en del erfaringer med denne lidelse og har derfor en mere realistisk tilgang til problemet. Alt afhænger af erfaring. På samme måde gælder det, at hvis barnet umiddelbart inden en ferierejse får forbud mod at besøge en influenzasyg ven eller veninde, så vil barnet lettere kunne forstå logikken i dette forbud og acceptere det, hvis det allerede har prøvet at blive smittet af et sygt barn.

   
         

Sjove aktiviteter til aldersgruppen

Tegneserie med onde og gode: inddel dit papir i otte eller tolv felter. Lav et felt i hver firkant til tekst. Du kan også lave talebobler. Tegn så en serie, hvor det gode kæmper mod det onde. Det kan være nogle uheldige mennesker, der er blevet onde og nu kun driller eller vil slå nogle gode mennesker eller dyr ihjel. Få en voksen til at hjælpe med at skrive teksten. Det bliver så spændende!

Eventyrcollage med historie: find den legetøjsfigur, du allerbedst kan lide i et blad eller et katalog. Klip figurerne ud og lim dem på et stykke papir. Lav så et sødt eller rigtigt spændende eventyr. Du kan selv tegne eller male mellem figurerne. Få en voksen til at hjælpe med at skrive historien til. Det bliver et dejligt eventyr!

 

   
         
Børnenes Kunstklub – et samarbejde mellem ni museer i Region Syddanmark